Arkiv för Stammen 23

2012 2011 2010

December

‣ Marken mellan lokalen och uppfarten till skolan har tidigare grävts upp för att åtgärda fuktproblemen i lokalen. Gropen har nu återfyllts men kan inte färdigställas innan tjälen gått ur jorden. Även fuktskadorna inne i lokalen har åtgärdats.

‣ Gårdsbelysningen förbättrad med en ny lampa på grovsoprummet.

November

‣ En stor läcka i värmesystemet har spårats till elementet i gången mellan A- och B-huset. De sönderrostade rören har bilats fram och ersatts. Nu åtestår att se om systemet fortfarande läcker.

Oktober

‣ Allt-i-Fönster har bättringsmålat husets fönster och dörrar.

September

‣ Ny takstege monterad vid "tornet".

Juni

‣ Ny ljudbaserad styrning av trappbelysningen har installerats, så trappbelysningen lyser bara när någon vistas i korridorerna.

Maj

‣ VVS-besiktning: För att undvika vattenläckor i huset har Raimos Rör kontrollerat värmeelement, diskmaskiner, rör osv, cirka 10 lägenheter klarade sig utan anmärkning. I övriga lägenheter har bristerna åtgärdats.

April

‣ Stormen Dagmar har rivit upp en del av plåttaket på "tornet". En plåtslagare har reparerat skadorna.

Februari

‣Sotning: Ventilationskanaler och skorstenar har rensats.

December

‣ Den trasiga dagvattenbrunn som var placerad till höger om 32A:s utgång till gården har bytts ut. Skadorna på brunnen kan ha skapat de fuktproblem som finns i gången vid rotundan.

‣ Stokab har fått i uppdrag att bygga ut det öppna fibernätet i Stockholms stad. Vår förening har fått en anslutning i A-husets cykelrum.

‣ Höjden på trottoaren utanför Stigbersgatans port har anpassats till ingången för att möjliggöra ut- och inpassage med rullstol.

Oktober

‣ Betonggropen utanför tvättstugan har gjutits om för att stoppa fortsatta fuktskador.

‣ Vinterns fuktskada på B-husets fasad har reparerats.

Juli

‣ En plåtslagare har tätat 4 små läckor som upptäckts i vindstaket.

Juni

‣ Vinterns vattenskador i 4 lägenheter har åtgärdats. I den värst åtgågna lägenheten har ytskikten rivits ut (golv, tak, tapeter och puts). Samtliga lägenheter har åtgärdats och besiktigats.

Maj

‣ Plåtslagare har förbättrat de trösklar till balkongdörrar som kunde tänkas orsaka läckage.

April

‣ Ytterligare belysning i en del vindsförråd installerad, på respektive medlems bekostnad.

Mars

‣ Värmekablar har lagts i plåtrännorna på kungsbalkongerna (se nedan) för att undvika isbildning nästa vinter.

Januari

‣ Plåtrännor utlagda på kungsbalkongerna för att hjälpa till att leda bort smältvattnet.

December

‣ Vattenskador i 4 lägenheter på grund av isbildning på kungsbalkongerna som fått smältvattnet att söka sig in i väggen via balkongdörrarnas trösklar.

‣ Belysningen på vinden förbättrad med ytterligare lysrör.

‣ En dåligt fungerande fuktmätare som kontrollerar takvärmen utbytt.

November

‣ Värmesystemet verkar nu tätt.

Oktober

‣ Takvärmeanläggningen som ska förhindra sönderfrysning och bildning av istappar i gesimsrännor, stuprör och takets fotplåtar är besiktigad och klar.

‣ Balkongrenoveringen, och andra arbeten föranledda därav, är besiktigade och godkända.

‣ Det tillfälliga avbrottet i Comhems utbud orsakades av en säkring som löst ut.

‣ Klagomål på fönster efter renoveringen åtgärdade.