• Grannaktiviteter
  • Hem

Vad pågår i vår närhet?

Stigbergsgaraget

Ett garage med 300 p-platser håller på att sprängas in i Stigberget av Stockholm Parkering. Invigningen är planerad till sommaren 2015.

• Skicka ett mail till anne.lintala@stockholmparkering.se om du vill ställa dig i kö för en p-plats.
• Skicka ett mail till bygg@stockholmparkering.se om du anser att din lägenhet påverkats av sprängningarna.

»Läs mer

Ersta sjukhus - utbyggnad

Ersta sjukhus planerar en större utbyggnad: Ett 22.000 kvadratmeter stort hus med en höjd på 62 meter (ö.h.). Som exempel har vårt hus en total area på 8.000 kvadratmeter och en högsta höjd på 63 meter (ö.h.), tornet. Det äldre, låga huset i hörnan Erstagatan-Folkungagatan blir kvar medan byggnaderna mot Erstatrappan rivs. Den nya byggnaden ges en Z-form längs Erstatrappan, över större delen av Sjukhusparken och längs Erstagatan, där berget sprängs bort. En ny huvudentré byggs mot Folkungagatan.

»Fotomontage på Lilla Erstagatan i framtiden.

Planförslaget visas under tiden 2/7 - 28/8 i Fyrkanten i Tekniska Nämndehuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Det visas även på Ersta Diakoni de tider lokalen har öppet. Planförslaget finns även på »stadsbyggnadkontorets hemsida.

»Se bildbilaga.

Erstas tidsplan i grova drag:
• Samråd med berörda grannar under juni-augusti 2014.
• Laga kraft 2015.
• Byggstart årsskiftet 2015-16.
• Färdigt 2018.

»Läs dokument om bygget

Kulturförvaltningen

Erstagatan 37

Grannfastigheten, den på andra sidan Stigbergsgatan, har beviljats bygglov för yttre ändring, renovering av putsfasad, ommålning av fönster och balkongdörrar. De börjar med taket, sedan kommer fönstren som kommer att målas gröna. Fasaden blir ljusgul.

City Link etapp 2

Svenska kraftnät har fått regeringens uppdrag att utforma ett framtida kraftledningsnät i Stockholmsregionen. Projektet kallas ‘Stockholms Ström'. Den del som berör oss är en 400 kV-förbindelse mellan Upplands Väsby och Haninge, huvudsakligen förlagd i en tunnel under Stockholm.

Tunneln planeras att gå från Anneberg i Danderyd till Hammarbyhamnen. Den borras med en 200 meter lång borrmaskin som skapar en tunnel med fem meters diameter med en hastighet på ca 100 meter per vecka.

Vibrationerna från borrmaskinen bedöms vara så små att de inte uppfattas av en människa. Vi förväntas däremot utsättas för buller inomhus när de passerar under oss, i ca 20 dagar, vilket kan upplevas som störande nattetid.

Ett ‘samrådsunderlag' har skickats ut till berörda parter som har möjlighet att komma med synpunkter på planerna innan Svenska kraftnät söker nödvändiga tillstånd för förbindelsen. Någon närmare tidsplan har inte lämnats.

»Läs mer