Välkommen till Brf. Stammen 23

Aktuellt

Tyckruta

Övrig information

Aktuellt

Pågående

‣ Trappbelysningen håller på att bytas ut mot lysdioder för att spara pengar och styrautomatik.

‣ Några väggmålningar i A-husets entré kommer att tas fram under maj.

Avklarat

April

‣ Husets inre ytor var slitna och och har målats om.

Februari

‣ De två nedre trapphissarna upp till B-huset har tagits bort.

Januari

‣ A-husets gårdsdörr har restaurerats.

Oktober

‣ Miljöförvaltningen har gått igenom mätningarna av radonstrålning och konstaterat att vårt hus ligger väl under Socialstyrelsens riktvärde, som säger att halterna inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) .

‣ Grinden på bottenvåningen till hissen i B-huset har rättats till så att det ska gå lätt att öppna och stänga den i fortsättningen.

Juni

‣ Hissmattorna var utslitna och har bytts ut.

April

‣ Radonstrålning i huset har mätts i 12 lägenheter under två månader, samtliga låg långt under gränsvärdet.

Februari

‣ Branddörren på vinden över C-huset har åtgärdats så att den stänger som den ska (krav från brandmyndigheten).

December

‣ Kungsbalkongernas rännor har städats och värmekablarna har kontrolleras inför vintern.

‣ Sotaren har kontrollerat några ventilationskanaler i A- och B-uppgången pga utläckande dålig lukt. Utluft från intilliggande kanaler verkar tryckas ner uppifrån i olämpliga vindar.

Oktober

‣ En ny torktumlare har installerats i tvättstugan.

September

‣ Föreningens lägenheter har förbesiktigats med avseende på sprickor inför sprängningsarbeten i berget under huset.

Augusti

‣ Marken som grävts upp för att förbättra husets dränering har nu återställts.

‣ Väggen i gången mellan A- och B-huset som bilades upp för att kunna byta ett trasigt värmeledningsrör har återställts. Målning återstår.

Juli

‣ Föreningens medlemmar har tagit ett gruppavtal med ComHem på TV, bredband och IP-telefoni. ‣

Maj

Brandlarmen på vindsplanet hopkopplade för att höja säkerheten.

Arkivet

» Klicka här för att se äldre händelser

Tyckruta


Vill du tycka / fråga / berätta något, skriv det här och tryck på Sänd längst ner. Ange även din e-mail adress om du vill ha ett svar.
 
Namn:
Lägenhetsnummer:
E-mail adress:
Meddelande:

Övrig information

Kontakt: Använd "Tyckrutan" i mitten.

Föreningens adress:
Stigbergsgatan 32B, 116 28 Stockholm

Föreningens org. nr: 716419-2887

Vad händer?
»Läs om olika projekt i vår omgivning

»Medlemssidor

Dokumentskåp

Fotoalbum


Senaste uppdatering 10/5-15